ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

buy essay papers

 

Με μεγάλη χαρά σας αναγγέλλουμε την έναρξη του πρωινού τμήματος μας για 6η χρονιά. 
Πρώτοι δημιουργήσαμε αυτό το τμήμα και καταφέραμε να στηρίξουμε πολλά παιδιά ώστε να συνεχίσουν στα επόμενα εκπαιδευτικά στάδια.

Το πρόγραμμα απαρτίζεται από μια ομάδα θεραπευτών (εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό) οι οποίοι εμπλέκονται στις διάφορες δραστηριότητες ανάλογα με τον εκάστοτε θεραπευτικό στόχο.

Το τμήμα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με δυσκολίες επικοινωνίας και συμπεριφοράς, παιδιά που χρήζουν πρώιμης ειδικής παρέμβασης και δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποιο προσχολικό ή σχολικό πλαίσιο.

Πρόκειται για ολιγομελή τμήμα (3-5 παιδιά) το οποίο θα είναι ομοιογενή ως προς την ηλικία των παιδιών αλλά και τις δυσκολίες που αυτά αντιμετωπίζουν.

 

Τι θα κερδίσει το παιδί μου από τα Τμήμα Πρώιμης Παρέμβασης;

Στόχοι του τμημάτος είναι:

η ανάπτυξη της επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής)
η ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς (κοινωνική συνδιαλλαγή, κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς)
η κοινωνικοποίηση του παιδιού (ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ομαλή ένταξη και συμμετοχή σε μια ομάδα)
η αυτονομία και αυτοϋπηρέτηση του παιδιού (ντύσιμο, πλύσιμο χεριών, εκπαίδευση τουαλέτας και φαγητού, προσωπική υγιεινή)
η γνωστική και συναισθηματική του ανάπτυξη
η ανάπτυξη του λειτουργικού παιχνιδιού του παιδιού (ατομικό ή ομαδικό).

Τα τμήμα θα λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00 ως τη 13:00.