ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΜΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Το Θεατρικό Παιχνίδι είναι μια παιδαγωγική και καλλιτεχνική δραστηριότητα όπου το παιδί έχει τη δυνατότητα να  εκφραστεί και να δημιουργήσει με τα προσωπικά του χαρακτηριστικά.  Ο στόχος στο Θεατρικό Παιχνίδι είναι η ενεργοποίηση των παιδιών, η απελευθέρωση της φαντασίας τους, η καλλιέργεια της ψυχοκινητικής τους έκφρασης, της κοινωνικοποίησης τους, αλλά και η εξοικείωση  τους με το Θέατρο και τη Θεατρική λειτουργία.

Το Θεατρικό Παιχνίδι απευθύνεται σε ομάδες παιδιών και ενηλίκων.  Είναι μια βιωματική διαδικασία αλληλεπίδρασης της ομάδας με τον εμψυχωτή. Ο εμψυχωτής φροντίζει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να αναπτυχθεί μια  δυναμική η οποία θα βοηθήσει την ομάδα να εξωτερικευθεί και να αλληλεπιδράσει. Να αναπτύξει σχέσεις, να δημιουργήσει καταστάσεις, να γνωρίσει τα όρια, να διαπραγματευτεί συναισθήματα, και να εμβαθύνει το άτομο όχι μόνο σε προσωπικό, αλλά και σε ομαδικό και σε γνωστικό επίπεδο.  Ο ρόλος του εμψυχωτή είναι να δημιουργεί ασφάλεια στην ομάδα και στο άτομο με την αποδοχή και την αγάπη. Να δημιουργεί τις προϋποθέσεις να «ελευθερωθεί» το άτομο και να κάνει τις προσωπικές του καταθέσεις.

Τα παιδιά δεν έχουν διαμορφωμένη συνείδηση της κίνησης τους, της έκφρασης τους, των αναγκών τους. Ο εμψυχωτής δεν νουθετεί τα παιδιά, τα καλεί να δημιουργήσουν τις συνθήκες με την υποστήριξη του για να  μάθουν να διαχειρίζονται τον εσωτερικό και εξωτερικό κόσμο τους.  Το Θεατρικό Παιχνίδι δεν έχει θεατές, δεν είναι παράσταση. Είναι μια ζύμωση, μια διαδικασία εξέλιξης. Έχει κανόνες, έχει και πειθαρχία και όρια. Μόνο που δεν μπορεί να τα διακρίνει ο οποιοσδήποτε. Το ζητούμενο του Θεατρικού Παιχνιδιού δεν είναι να βγάλουμε ηθοποιούς αλλά ανθρώπους που να έχουν καλή σχέση με τον εαυτό τους.

Στο Θεατρικό Παιχνίδι δεν δημιουργούμε θεατρικά  παραστασιακά έργα, αλλά θεατρικά δρώμενα. Τα θεατρικά  δρώμενα πλάθονται και δημιουργούνται από τα ίδια τα παιδιά σε αλληλεπίδραση με τον εμψυχωτή μέσα από μια βιωματική διαδικασία. Δίνεται μεγάλη σημασία στη διαδικασία της δημιουργίας τους. Τα παιδιά συμμετέχουν σ’ όλα τα επίπεδα και είναι συλλογική η δουλειά όλης της ομάδας. Δεν γράφονται κείμενα, αλλά πλάθονται ιστορίες. Όλα τα στοιχεία του Θεατρικού Δρώμενου προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των παιδιών κατά τη διάρκειά του. Όλα γίνονται με παιχνιδιώδη τρόπο που είναι η γλώσσα που ξέρει πολύ καλά το παιδί. Το παιχνίδι σε κάθε μορφή είναι ο καλύτερος τρόπος για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών.

Τα παιδιά και ο εμψυχωτής με την συνεργασία των γονέων συναντιούνται στο τέλος της περιόδου σε μια γιορτή  όπου εκθέτει κάθε μία ομάδα ένα δρώμενο σε μια ατμόσφαιρα πανηγυριού και γιορτής. Τα παιδιά αποφασίζουν και δημιουργούν το  σκηνικό περιβάλλον, τα κουστούμια, τη μουσική επένδυση με τον  εμψυχωτή και τους γονείς.

Η σπουδαιότητα βέβαια του Θεατρικού Παιχνιδιού και τα αποτελέσματα που φέρνει στην  συμπεριφορά των παιδιών δεν αποδίδονται σ’ ένα κείμενο. Το Θεατρικό Παιχνίδι είναι η τόπος συνάντηση όλων των επιμέρους καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων για τη δημιουργία ενός νέου σχολείου, ενός εργαστηρίου ΖΩΗΣ και ΧΑΡΑΣ. Υπηρετεί βαθιές ανθρωπιστικές αξίες και συντελεί στη συνειδητοποίησή τους. Συμβάλλει στην αυτογνωσία και στην αυτοσυνείδηση. Αποτελεί άριστο μέσο για την ευαισθητοποίηση και την πολιτιστική καλλιέργεια των παιδιών και του ατόμου γενικότερα.

Φωτεινή Ζαρογιάννη