ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το πρωινό τμήμα με την καθοδήγηση της νηπιαγωγού κα. Βάσω Λούλου συμβάλει
Στην προσωπική ανάπτυξη σε γνωστικό /ψυχοκοινωνικό και κινητικό επίπεδο 
Βοηθά και υποστηρίζει την μάθηση, την επικοινωνία, την έκφραση και τη διασκέδαση
Μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων με τη μορφή παιχνιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες 
καλέστε 2261020781,
Σπυροπούλου 1 (απέναντι από τα δικαστήρια, Κεντρική πλατεία Λιβαδειάς)
Σας περιμένουμε…