ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το πρωινό τμήμα δημιουργικής απασχόλησης του κέντρου μας έρχεται να καλύψει μια ανάγκη πολλών οικογενειών με μικρά παιδιά της περιοχής μας, τα οποία παρουσιάζουν θέματα ή  δυσκολίες στο λόγο, στη κίνηση ή στη συμπεριφορά.

Το διαφορετικό του προγράμματος μας είναι ότι περιλαμβάνει φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό με στοχευόμενη  παρέμβαση σε ομαδικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών αυτών.

Επιδιώκουμε για τα παιδιά μια πρώτη επαφή με τους συνομήλικους όπου τα βοηθάμε και τα υποστηρίζουμε να μαθαίνουν,  να επικοινωνούν, να εκφράζονται και να διασκεδάζουν διοχετεύοντας δημιουργικά την αστείρευτη ενεργητικότητα & περιέργεια τους.

Στόχος του τμήματος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη σε γνωστικό /ψυχοκοινωνικό και κινητικό επίπεδο πάντα μέσα από βιωματικές δραστηριότητες με τη μορφή παιχνιδιού. Συγχρόνως η συνεχή επικοινωνία μεταξύ ειδικών και γονέων ώστε να επιτευχθεί ομαλότερη ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών και πρώιμη  αντιμετώπιση πιθανόν αναπτυξιακών θεμάτων.

Στις ηλικίες αυτές όλα τα παιδιά αποζητούν επαφή με άλλα παιδιά,  εμείς επιτυγχάνουμε την ομαλότερη ένταξη  και η διαδικασία της κοινωνικοποίησης συμβαίνει με ασφάλεια στην ομάδα συνομήλικων μέσα στην οποία μοιράζεται τις νέες εμπειρίες