ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

H εργοθεραπεία (σύνθετος όρος εκ των έργο + θεραπείαείναι η θεραπεία μιας διαταραχής μέσω σωματικού έργου

Η Εργοθεραπεία ως επιστήμη ασχολείται με την προώθηση της υγείας και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εμπλακούν σε σκόπιμα έργα

Έργο ονομάζουμε τις δραστηριότητες του ατόμου που έχουν προσωπικό νόημα για αυτόν, χαρακτηρίζονται μέσα σε ένα κοινωνικό πολιτιστικό περιβάλλον και στηρίζουν τη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία

Τα Έργα ταξινομούνται στους τομείς:

Αυτοφροντίδας : όπως το να φροντίζει κανείς τον εαυτό του, να μετακινείται στην κοινότητα και να κοινωνικοποιείται

Παραγωγικότητας : όπως το να είναι κάποιος αποδοτικός στους ρόλους και στις υποχρεώσεις του, π.χ. στις σχολικές ή εργασιακές του υποχρεώσεις και στη φροντίδα του χώρου του και των ατόμων γύρω του

Αξιοποίησης Ελεύθερου Χρόνου: όπως δραστηριότητες που κάποιος επιθυμεί να διερευνήσει και να εμπλακεί και οι οποίες του προσφέρουν διασκέδαση, χαλάρωση και ένα δημιουργικό τρόπο έκφρασης

Η εκπαίδευση στην εργοθεραπεία στηρίζεται στην μελέτη και κατανόηση του έργου (επιστήμη του Έργου) καθώς και σε γνώσεις  από τις κοινωνικές, ανθρωπιστικές, ιατρικές, φυσικές και τεχνολογικές επιστήμες.

Η επιστήμη του Έργου είναι η συστηματική μελέτη του ατόμου σαν έργο ον,  της ανάγκης και ικανότητας του να εμπλέκεται και να οργανώνει σε καθημερινή βάση έργα στο περιβάλλον του καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στην παιδιατρική εργοθεραπεία ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στα καθημερινά τους έργα.

Ως έργα παιδιών, η εργοθεραπεία θεωρεί όλες εκείνες τις δραστηριότητες της παιδικής ηλικίας στις οποίες τα παιδιά συμμετέχουν καθημερινά όπως

το παιχνίδι,

τις σχολικές και κοινωνικές δραστηριότητες,

τις δραστηριότητες αυτοϋπηρέτησης

τις δραστηριότητες αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους.

Μέριμνά μας αποτελεί η πρόληψη, η ανάπτυξη ή αποκατάσταση της ικανότητας για εκτέλεση έργου παιδιών που ανήκουν σε διάφορες διαγνωστικές κατηγορίες.

Η παιδιατρική εργοθεραπεία τονίζει επίσης τη συμβολή που έχει στην ανάπτυξη της σωματικής, νοητικής και ψυχικής υγείας των παιδιών, η ικανότητά τους να εκτελούν εκείνα τα έργα που αντιστοιχούν στην ηλικία τους, απαιτούνται από το περιβάλλον τους ή έχουν νόημα για τα ίδια τα παιδιά.