ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

•    νευρολογικές αναπηρίες

•    αναπτυξιακή καθυστέρηση

•    ψυχοκοινωνικές δυσκολίες

•    διαταραχές της ανάπτυξης