ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

•    αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές

•    αντιμετώπιση αναπτυξιακών διαταραχών

•    διαταραχές ροής της ομιλίας (π.χ. τραυλισμός, ταχυλαλία)

•    αντιμετώπιση αφασίας, δυσαρθρίας

•    αντιμετώπιση δυσκολιών βαρήκοων ή κωφών παιδιών

•    αποκατάσταση δυσκολιών παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα